Disclaimer

Disclaimer

deBanenSite.nl geeft geen garantie of zekerheid voor wat betreft de werking, kwaliteit of functionaliteit van de website. Toegang tot de website kan om wat voor reden dan ook verstoord, beperkt of vertraagd zijn. deBanenSite.nl geeft daarnaast geen garantie of zekerheid wat betreft de banen en de inhoud van het materiaal dat op de site verschijnt, de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdloosheid of geschiktheid voor welk bepaald doeleinde dan ook.

deBanenSite.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder inbegrepen vertragingsschade en winstderving) door het gebruik of het onvermogen om gebruik te maken van deBanenSite.nl of enig materiaal dat op deBanenSite.nl verschijnt of van enige actie of besluit genomen als een resultaat van het gebruik van deBanenSite.nl of het desbetreffende materiaal.

deBanenSite.nl bevat links naar externe websites. deBanensite.nl is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de content van deze websites. Informatie op deBanenSite.nl of informatie beschikbaar gemaakt door middel van een hypertekst-link vanuit deBanensite.nl, is beschikbaar gemaakt zonder aansprakelijkheid van de kant van deBanenSite.nl.

deBanensite.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in relatie tot informatie op of toegankelijk gemaakt vanaf deBanenSite.nl.

deBanenSite.nl BV
KVKnr: 37069600
BTWnr: NL8032.06.124B01

Sollicitatiegegevens

De sollicitatiegegevens worden bewaard, meer informatie zie onderdeel "opgeslagen informatie". Gegevens worden ook gebruikt om te informeren over diensten van deBanenSite.nl, CV-zoeken.nl en derden.

Door te solliciteren via deBanenSite.nl gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden, Privacy en Disclaimer.

deBanenSite.nl is geregistreerd bij College Bescherming Persoonsgegevens, Meldingsnummer 1397601

Deze privacy statement is opgesteld om te laten zien dat deBanenSite.nl privacy hoog in het vaandel heeft. Deze privacy statement heeft betrekking op alle websites van deBanenSite.nl BV. deBanenSite.nl BV is exploitant van de site www.deBanenSite.nl. Op deze site worden werkgevers en werknemers de mogelijkheid geboden om met elkaar in contact te komen door het plaatsen van CV's en vacatures.

deBanenSite.nl wil werken op basis van vertrouwen. Met dit vertrouwen willen wij helpen in de zoektocht naar een nieuwe baan. Om dit zoeken zo gemakkelijk mogelijk te maken verzamelen wij gegevens. Wij verzamelen deze gegevens zonder uw privacy in gevaar te brengen en gebruiken deze informatie alleen voor de in deze privacy statement aangegeven doeleinden.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy statement of over uw privacy neemt u dan contact op via [email protected]

Opgeslagen informatie

Om beter van dienst te kunnen zijn slaat de deBanenSite.nl informatie op.

Bij het solliciteren via deBanenSite.nl verwerkt deBanenSite.nl de ingevoerde gegevens (zoals NAW - gegevens) evenals de meegestuurde gegevens.

De opgeslagen informatie wordt zo toegankelijk voor werkgevers en / of intermediairs die de sites bezoeken op zoek naar geschikt personeel. Voor extra zichtbaarheid kunnen de gegevens ook beschikbaar worden gesteld (geëxporteerd) aan derden. Door het ter beschikking stellen van de gegevens stellen wij deze werkgevers en / of intermediairs en / of derden in staat om te kijken of zij een geschikte baan hebben en of zij contact kunnen opnemen. deBanenSite.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van privacy wetgeving door werkgevers en / of intermediairs en / of derden.

deBanenSite.nl bestaat uit een netwerk van diverse websites.

Bij Alert instellen worden uw gegevens in een beveiligde omgeving geplaatst, bij passende vacatures ontvangt u een e-mail.

deBanenSite.nl is zodanig beveiligd dat er zonder inlogcodes niet in te loggen is. De beveiliging is te herkennen aan onze SSL EV certificaat, hierbij ziet de gebruiker in de browser de vermelding 'https' in de URL, een gesloten slotje en de organisatienaam zoals in het KVK register is vermeld.

Rechten en verantwoordelijkheden

Gegevens kunnen worden verwijdert. Informatie over opgeslagen gegevens kunt u aanvragen via [email protected]. U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens te verwijderen.

deBanenSite.nl.nl heeft zonder nadere kennisgeving het recht om uw gegevens gedeeltelijk of geheel te verwijderen. U heeft geen recht om het opnemen van uw gegevens in onze database te eisen.

U bent zelf verantwoordelijkheid voor de teksten en informatie die u aan ons verstrekt. Deze informatie mag niet in strijd zijn met welke wetgeving dan ook, bijvoorbeeld discriminatie wetgeving. U vrijwaart deBanenSite.nl van elke claim en vordering die tegen ons kan worden ingesteld doordat informatie die u ons verstrekt heeft, onrechtmatig is.

Veiligheid en bescherming gegevens

deBanenSite.nl doet er op technisch gebied en binnen de eigen organisatie alles aan om uw veiligheid en privacy te garanderen.

Klachten, stuur dan een e-mail naar [email protected] en omschrijf zo duidelijk mogelijk uw bevinding(en).

Hoewel deBanenSite.nl niet aansprakelijk is neemt deBanenSite.nl klachten zeer serieus en zullen indien noodzakelijk contact opnemen met de betreffende opdrachtgever. Bij herhaaldelijke klachten kan deBanenSite.nl besluiten de aanbiedingen, links of banners van de opdrachtgever niet meer op de website te vermelden.

Deze disclaimer is een aanvulling op de algemene voorwaarden van deBanenSite.nl BV tevens handelend onder deBanenSite.nl welke onverkort van toepassing zijn.

In deze disclaimer wordt verstaan onder de webpagina: iedere webpagina van deze website waar deze disclaimer op van toepassing is en waarop uitgever deze disclaimer kan laten gelden;

Datum: 23 mei 2018.

Internet Explorer wordt niet ondersteund.

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een verouderde, onveilige browser. Omdat we willen dat mensen zo snel mogelijk overschakelen naar modernere en veilige browsers, hebben we ervoor gekozen om Internet Explorer niet meer te ondersteunen. Je bent van harte welkom via een andere browser zoals Chrome, Firefox of Edge. Heb je die nog niet geïnstalleerd, dan kun je hieronder op één van de download-links klikken.